Rene Larsen

Rene Larsen er sammen med Kenneth Larsen indehaver af PiP Grafic.

Kenneth Larsen

Kenneth Larsen er sammen med Rene Larsen indehaver af PiP Grafic

Mads Wede Jensen

Mads er produktionsleder og grafiker hos PiP Grafic og uddannet skiltetekniker.

Kontakt:

+4571378054 - Mads@pipgrafic.com

Lucas Plett

Lucas er skiltetekniker elev hos PiP Grafic.

Max Zielinski

Max er ansat som montør hos PiP Grafic